Wirkung, f

ефект

~ на косвено доказателство Indizwirkung
~ на натрупване юр Kumulationseffekt
~ на обвързване на няколко деяния в едно сложно съставно престъпление Klammerwirkung
деволутивен ~ Devolutiveffekt
добър ~ gute Wirkung
звукови ефекти akustische Effekte
лош ~ schlechte Wirkung
имам обратен ~ eine gegenteilige Wirkung haben
суспензивен (отлагателен) ~ Suspensiveffekt (aufschiebende Wirkung)