Journal n

(търг) журнал

  • ~ на образците (търг) Musterbuch n
  • вписвам в журнала (търг) in das Journal eintragen