Hausfriedensbruch, m

нарушаване неприкосновеността на жилище