Anfechtungsklage, f

жалба за отмяна на индивидуален административен акт (по съдебен ред)