Lebenserwartung, f

очаквана продължителност на живота