Börsengang, m

котиране (на борсата)

  • ~ на предприятие Börsengang eines Unternehmens (n)